LỊCH CÔNG TÁC SỞ GD&ĐT BẮC KẠN - TUẦN 33

Từ ngày 15/08/2022 - Đến ngày 21/08/2022

(THỨ, NGÀY) BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
15/08/2022
- Tiêm phòng Covid-19: 07:00, tại: Trạm YT phường Nguyễn T. Minh Khai, Thành phần theo Danh sách mời tiêm- Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền về các Chương trình mục tiêu quốc gia: 07:30, tại: Ủy ban MTTQ, Chương trình mục tiêu quốc gia cho khối MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp năm 2022, Đ/c: Sầm Văn Du, xe: 97A-004.42
- Khai mạc Hội nghị tập huấn Modul 5 cho GV trung học: 07:30, tại: Trường Mầm non Happy Kids, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Phòng GDTrH-GDTX, xe: 97A-6789
- Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 (mở rộng): 13:30, tại: Hội trường tầng 1, Trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Đ/c: Sầm Văn Du, xe: 97A-004.42
- Họp giao ban trực tuyến về công tác tuyển sinh và đào tạo các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học: 14:00, tại: Phòng họp số 1, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Theo giấy mời
- Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với GDTX: 16:00, tại: Khách sạn Công Đoàn, Việt Nam, số 14, Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Theo Quyết định, xe: 97A-6789
Thứ 3
16/08/2022
- Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với GDTX: 08:00, tại: Khách sạn Công Đoàn, Việt Nam, số 14, Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Theo Quyết định, xe: 97A-6789
Thứ 4
17/08/2022
- Tập huấn, bồi dưỡng mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý đại trà cấp THCS, THPT và GDTX: 07:30, tại: Hội trường Công ty Cổ phần Sách - TBTH, Đ/c: Theo Quyết định
- Kiểm tra công tác giảm nghèo: 08:00, tại: Xã Địa Linh, Ba Bể, Đ/c: Phòng KH-TC, xe Sở Y tế
- Họp kiểm tra, khảo sát công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục: 08:00, tại: Phòng họp số 1, Đ/c: Sầm Văn Du, Theo giấy mời
- Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với GDTX: 08:00, tại: Khách sạn Công Đoàn, Việt Nam, số 14, Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Theo Quyết định, xe: 97A-6789
- Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh: 09:15, tại: Hội trường tầng 1, Trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Đ/c: Ma Thế Quyên, xe: 31C-5789
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL: 14:00, tại: Trung tâm GDTX-GDHN cơ sở 2, Đ/c: Đào Thị Mai Sen, Phòng TC-ĐT, xe: 31C-5789
- Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2021-2022: 14:00, tại: Hội trường Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Đ/c: Sầm Văn Du, xe: 97A-004.42
- Họp Họi đồng thi đua khen thưởng Ngành (Xét chọn nhà giáo tiêu biểu): 15:30, tại: Phòng họp số 1, Đ/c: Hội đồng thi đua khen thưởng ngành
Thứ 5
18/08/2022
- Hội nghị tổng kết Giáo dục Mầm non tại Nghệ An: 05:00, tại: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đ/c: Đào Thị Mai Sen, Theo QĐ, xe: 31C-5789
- Tập huấn, bồi dưỡng mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý đại trà cấp THCS, THPT và GDTX: 07:30, tại: Hội trường Công ty Cổ phần Sách - TBTH, Đ/c: Theo Quyết định
- Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU: 07:30, tại: Hội trường tầng III, trụ sở Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, xe 97A-004.42, Đ/c: Đoàn Văn Hương
- Họp thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (Lần 2): 08:00, tại: Phòng họp số 1, Đ/c: Ma Thế Quyên, Theo Giấy mời
- Hội thảo về "Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính": 08:00, tại: Phòng họp HĐND - tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Đ/c: Đàm Hùng, Phòng QLCLGD-CNTT
- Họp UBND tỉnh: 13:30, tại: Hội trường tầng 1, Trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Đ/c: Ma Thế Quyên, xe: 97A-6789
Thứ 6
19/08/2022
- Hội nghị tập huấn Modul 5 cho Giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX - Đợt 2: 07:30, tại: Hội trường Hội trường Trường mầm non Happy Kids, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Phòng GDTrH-GDTX
- Tập huấn, bồi dưỡng mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý đại trà cấp THCS, THPT và GDTX: 07:30, tại: Hội trường Công ty Cổ phần Sách - TBTH, Đ/c: Theo Quyết định
- Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và triển khai một số nội dung trọng tâm : 07:30, tại: Hội trường tỉnh, Đ/c: Sầm Văn Du, xe: 97A-6789
- Hội nghị tổng kết Giáo dục Mầm non tại Nghệ An: 08:00, tại: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đ/c: Đào Thị Mai Sen, Theo Quyết định, xe: 31C-5789
- Tập huấn (Trực tuyến) "Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông" dành cho HS tiểu học: 08:30, tại: Hội trường tầng 1, Đ/c: Phòng GDMN-GDTH, Phòng HGTrH-GDTX
Thứ 7
20/08/2022
- Hội nghị tập huấn Modul 5 cho Giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX - Đợt 2: 07:30, tại: Hội trường Hội trường Trường mầm non Happy Kids, Đ/c: Phòng GDTrH-GDTX
- Tập huấn, bồi dưỡng mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý đại trà cấp THCS, THPT và GDTX: 07:30, tại: Hội trường Công ty Cổ phần Sách - TBTH, Đ/c: Theo Quyết định
Chủ nhật
21/08/2022
- Hội nghị tập huấn Modul 5 cho Giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX - Đợt 2: 07:30, tại: Hội trường Hội trường Trường mầm non Happy Kids, Đ/c: Đoàn Văn Hương, Phòng GDTrH-GDTX