LỊCH CÔNG TÁC SỞ GD&ĐT BẮC KẠN - TUẦN 04

Từ ngày 24/01/2022 - Đến ngày 30/01/2022

(THỨ, NGÀY) BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
24/01/2022
- Đánh giá ngoài trường MN Vũ Muộn từ ngày 24-26/01/2022: 06:30, Đ/c Hương - PGĐ + Theo Quyết định ( xe 97A-00442 - Lái xe Hoàng Hưng), tại: Trường MN Vũ Muộn
- Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh: 08:00, Toàn thể CB, CC & NLĐ cơ quan, tại: Hội trường tầng 1
- Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách cơ quan Sở nhân dịp Tết Nguyên đán: 14:00, Đ/c Du - PGĐ, Công đoàn cơ quan, VP ( xe 97A-6789), tại: TP Bắc Kạn
- Thương thảo hợp đồng in phiếu điều tra PCGD, XMC: 14:00, Phòng GDMN-GDTH + Phòng KH-TC, tại: Phòng họp số 1
Thứ 3
25/01/2022
Thứ 4
26/01/2022
- Họp tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: 08:30, Đ/c Sen - PGĐ (Xe 97A-6789), tại: Đảng ủy Các cơ quan tỉnh- Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022: 14:00, Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐN, LĐ các phòng CM, NV, tại: Hội trường tầng 1
Thứ 5
27/01/2022
- Dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần: 08:00, Đ/c Quyên - Giám đốc (xe 97A-6789), tại: Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh
- Họp Ban Biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 tỉnh Bắc Kạn trong Chương trình GDPT: 08:00, Đ/c Hương - PGĐ + Theo Quyết định + Theo Giấy mời, tại: Phòng họp số 2
- Họp Ban Biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Bắc Kạn trong Chương trình GDPT: 14:00, Đ/c Sen - PGĐ + Theo Quyết định + Theo Giấy mời, tại: Phòng họp số 1
- Họp về công tác cán bộ: 14:00, Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐN, TC-ĐT, tại: Phòng họp số 1
Thứ 6
28/01/2022
- Đi viếng đám ma Bố đẻ đồng chí Lường Văn Huyên: 08:00, Đ/c Quyên - Giám đốc + Các tổ Công đoàn ( xe 97A-00442- Lái xe Hoàng Hưng), tại: Tại xã Đồng Viên huyện Chợ Đồn- Tổng vệ sinh toàn cơ quan: 15:30, Cán bộ công chức và người lao động các phòng CM, NV, tại: Cơ quan Sở
Thứ 7
29/01/2022
Chủ nhật
30/01/2022